Other organisations for consumer protection

Last update: 20.06.2013

 

State administration

Czech Trade Inspection Authority (ČOI)

www.coi.cz

Central office: 
Central Inspectorate
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Inspectorates of ČOI:

Addresses here. 
E-mail:
http://www.coi.cz/cz/e-podatelna

Competences:

 • Ochrana spotřebitelů v oblasti prodeje a dodávání výrobků, zboží a služeb na vnitřní trh.
 • Postupuje podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zde), a dalších právních předpisů (zde).
 • Řeší i klamavé a agresivní obchodní praktiky, neinformování spotřebitele o ceně za výrobky, zboží a služby a také problémy s reklamacemi kromě telekomunikačních služeb.
 • Stížnost, podnět nebo dotaz můžete zaslat prostřednictvím e-podatelny zde.
 • Poskytuje poradenskou a informační službu ČOI na většině oblastních inspektorátů zde, případně je tato služba dostupná na živnostenských úřadech.
 • Vyhledání informací o nebezpečných výrobcích v databázi RAPEX v anglickém jazyce zde. 
  Poznámka:  Databáze není v gesci ČOI.

Competences in relation to e-communications:

 • Výrobky zahrnují i telekomunikační zařízení typu mobilní telefony, tablety, notebooky, Wi-Fi routery apod.
 • Řeší služby obsahu poskytované prostřednictvím telefonních čísel 90X nebo poskytované prostřednictvím krátkých kódů pro prémiové SMS a MMS zprávy.
 • Vyhledání informací o nebezpečných telekomunikačních výrobcích v EU v databázi ICSMS zde. 
  Poznámka: Databáze není v gesci ČOI.

Office for Personal Data Protection  (ÚOOÚ)

www.uoou.cz

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail:
posta@uoou.cz

Competences:

 • Ochrana osobních údajů, dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů v oblasti elektronických komunikací, dozor nad dodržováním povinností při šíření obchodních sdělení apod.
 • Postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zde), a dalších právních předpisů (zde).
 • Řeší zneužití osobních údajů. Stížnost můžete zaslat zde.
 • Postupuje také podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zde).
 • Řeší nevyžádané obchodní nabídky (spam). Stížnost můžete zaslat zde.

Competences in relation to e-communications:

 • Při poskytování telekomunikačních služeb jsou využívány osobní údaje účastníků.
 • Pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení jsou využívaná telefonní čísla, krátké kódy pro prémiové SMS a MMS zprávy, e-maily apod.

Police of the Czech Republic (PČR)

www.policie.cz

Competences:

 • Postupuje podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zde), a dalších právních předpisů (zde).

Competences in relation to e-communications:

Ministry of Industry and Trade (MPO)

www.mpo.cz

Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-mail:
posta@mpo.cz

Competences:

 • Mimo jiné má v působnosti ochranu spotřebitelů (zde) a elektronické komunikace a poštovní služby (zde).

Competences in relation to e-communications:

 • Připravuje spuštění projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ADR (zde), a to i pro oblast telekomunikací.
 • Odkazuje na projekt EU Dolceta, který rozvíjí informovanost a vzdělanost spotřebitelů, a to i pro oblast telekomunikačních služeb (zde).

Ombudsman

www.ochrance.cz

Údolní 39
602 00 Brno
E-mail:
podatelna@ochrance.cz

Competences:

 • Ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí vykonávajících státní správu (zde).
 • Způsob podání stížnosti je popsán zde.

 

Associations

Asociation of Mobile Networks Providers (APMS)

www.apms.cz

Vyskočilova 1442/1b
140 21 Praha 4
E-mail:
apms@apms.cz

Competences:

 • Zájmové sdružení právnických osob, které vytváří v České republice podmínky pro rozvoj mobilních sítí a služeb.
 • Podmínky pro využívání prémiových služeb naleznete v Kodexu pro audiotexové služby nebo v Kodexu pro prémiové SMS a MMS zprávy (zde).
 • Dotaz, stížnost nebo reklamaci můžete zaslat zde.
 • Zřídila specializované pracovní skupiny pro sítě a služby mobilních sítí (zde).

 

Competences in relation to e-communications:

 • Má v gesci krátké kódy pro prémiové SMS a MMS zprávy.
 • Stanovuje podmínky pro poskytování prémiových služeb (Kodexy).
 • Jméno, adresu a kontaktní údaje agregátorů a poskytovatelů služby obsahu, kteří využívají konkrétní prémiová telefonní čísla a/nebo krátké kódy pro prémiové SMS a MMS zprávy naleznete zde.

ICT UNIE o.s. (Association for information technologies and telecommunications)

www.ictu.cz

K Červenému dvoru 25a/3269
130 00 Praha 3
E-mail:
ictu@ictu.cz

Competences:

 • Profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací atd.
 • Vytváření optimálních podmínek pro rozvoj činnosti provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí v České republice.
 • Navazuje ve své činnosti na cíle svých předchůdců – Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).
 • Zřídila specializované pracovní skupiny pro oblast informačních technologií a elektronických komunikací (zde).

Competences in relation to e-communications:

 • Vypracování standardu pro službu zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem ke službám poskytovaných na síti Internet nebo na jiných datových sítích (976)
  (zde pod APVTS).
 • APVTS – spoluúčast s APMS na vytvoření kodexu pro audiotexové služby.
 • Zřízena pracovní skupina prémiových služeb elektronických komunikací
  E-Commerce.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

http://csirt.cz/

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob
Americká 23
120 00 Praha 2
E-mail:
kontakt@nic.cz (NIC.CZ),
abuse@csirt.cz (CSIRT)

Competences:

 • Národní tým CSIRT, který je provozován sdružením NIC.CZ.
 • Pomáhá provozovatelům internetových sítí v ČR zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu.
 • Koordinuje řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v ČR.
 • Kontaktní informace jsou zde.
 • Informace o držitelích domén (i webové stránky) naleznete zde.

Competences in relation to e-communications:

 • Bezpečnostní incidenty v telekomunikačních a počítačových sítích a v síti Internet se týkají problematiky malwaru, spamu, phishingu, DOS a DDOS útoků, sítí botnet apod.
 • Vydává aktuální informace z oblasti bezpečnosti sítí a služeb zde.

 

Consumer protoection

 

Links:

Competences:

 • Ochrana a rady spotřebitelům, právní zastoupení spotřebitelů.

Association of Consumers TEST

www.dtest.cz

Moskevská 415/1
101 00 Praha 10 – Vršovice
E-mail: 
tel.: 241 404 922
fax: 241 406 533

Competences:

 • Ochrana a rady spotřebitelům, testování výrobků a vydávání časopisu dTest.
international organizations

An overview is available here.

Top