Disputes on the access to in-building physical infrastructure (Section 14)

no. appelant defendant decision
(ref. / date)

1.

KPE spol. s r.o. Společenství č. p. 998/21, K Zahrádkám, Praha 5 ČTÚ-6 834/2018-606/XVII.vyř.
ze dne 14. 12. 2018
       
       
       
Top