Overview of most frequent problems

Useful information for the users of electronic communication services 

Last update: 20.03.2015

Guidelines for consumers: Special prices for the handicapped and senior citizens

Operators help senior citizens and the handicapped by offering special pricing plans. These mean that discounts of up to several hundred crowns can be provided.

The offers available to senior citizens and the handicapped come in different forms – for example a tariff only provided to senior citizens, a discount on the standard tariff or a contribution from the state. CTU has prepared an overview of these special offers, together with valuable advice on how to save money.

Brochure - Special prices for the handicapped and senior citizens 449 kB | pdf

Guidelines for consumers: “Colour” lines and emergency lines

Think that you don’t pay anything to call a number beginning with 8? And that calling a number starting with 9 is “extortionately expensive”? It is not always that way.

These guidelines, published by CTU, will help you find your way around “colour” lines and their tariff systems. The brochure explains the characteristics of individual numbers and the call prices you pay for them. Information about colour lines is supplemented by a description of possible use and the principle of how the uniform European emergency call number 112 works.

Brochure – “Colour”lines and emergency lines 771 kB | pdf

Press releases

 • Český telekomunikační úřad na základě podnětů účastníků a informací v médiích prověřil poskytování služby vyhledávání osob podle čísla mobilního telefonu tzv. „GSM lokátor“, která byla nabízena na webových stránkách http://gsmlocator.net/. K dané problematice podvodného jednání vydal Úřad dne 4. 8. 2011 Tiskovou zprávu: Varování před využíváním služby „GSM lokátor“, jejíž plné znění je uvedeno zde.
   
 • Účastníci hlasových služeb elektronických komunikací se často setkávají s problémem volání z neznámých čísel, na která není možno se zpětně dovolat nebo s problematikou volání za účelem nabídky zboží nebo služeb. Vzhledem k nárůstu počtu dotazů, podnětů a stížností jak se uvedeným praktikám bránit, vydal Úřad dne 10. 1. 2011 tiskovou zprávu: Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací, uvedenou tiskovou zprávu naleznete zde.
   
 • Český telekomunikační úřad se stále častěji setkává s dotazy, problémy a stížnostmi koncových uživatelů mobilních telefonních služeb, kterým využití těchto služeb nabízejí a prodávají subjekty, které nejsou operátory ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, ale tyto služby pouze předprodávají. V mediích jsou tyto subjekty často nazývány také jako: „šedí operátoři“, popř. „virtuální operátoři“. ČTÚ k této problematice vydal tiskovou zprávu, ve které Úřad informuje veřejnost a upozorňuje na co by si měli dát uživatelé těchto služeb pozor, než smlouvu o poskytování této služby uzavřou. Úplné znění tiskové zprávy ČTÚ ze dne 22. 10. 2010: Informace pro uživatele služeb tzv. „šedých operátorů“, je uvedeno zde.
   
 • Český telekomunikační úřad registruje řadu stížností a dotazů na volání na telefonní čísla se zvýšeným tarifem. Základní informace k této problematice jsou uvedeny v tisková zprávě z 3. 9. 2010: Využívání telefonních čísel začínajících číslicí 9, kterou naleznete zde.
   
 • V souvislosti se zaváděním nových technologií Český telekomunikační úřad řešil spory týkající se zneužití VoIP ústředen. Uvedené zneužití znamenalo pro uživatele těchto technologií výrazné zvýšení nákladů na hlasové služby. K uvedené problematice byla Úřadem vydána tisková zpráva dne 30. 11. 2009: Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů, kterou naleznete zde.

 

Problematic services and offers of electronic communication services

Last update: 28.08.2013

 

Warning about using a “GSM locator” service
 

Information for subscribers for calling telephone numbers beginning with a 9
 

The use of roaming services
 

The abuse of Internet telephony (VoIP)
 

Fake e-mails containing viruses
(warning from the Computer Security Incident Response Team)
 

Expensive calls must end after the amendment of the law (90X telephone numbers)
(press release from the Czech Trade Inspection Authority)
 

Warning against calling esoteric programmes on TV (90X telephone numbers)
(press release from the Council for Radio and Television Broadcasting)
 

Warning against new tricks for over-the-telephone loans (90X telephone numbers)
(press release from the Czech Trade Inspection Authority)
 

2 million crown fine for Rickabys (90X telephone numbers)
(press release from the Czech Trade Inspection Authority)
 

The provision of operating and localisation data (telecommunication services)
(statement by the Office for Personal Data Protection)

 

Problematic radio and terminal telecommunication devices

Last update: 26.02.2015

You will find clear information about the division of radio frequencies and the use of individual frequency bands at:

 

Downloads
Files are available only in czech version.
Top