Judicial review of decisons

CTU has been publishing an overview of the decisions of a public law nature which have been under judicial review, including the state of the proceedings.

 

Case PLAintiff Municipal court in prague Supreme administrative court
o žádosti podle § 17 ZEK  -  v kmitočtovém úseku  410-413/420-423 MHz T-Mobile Czech Republic a.s. 7 Ca 33/2008  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
o žádosti o změnu PVRS č. PV-P/10/12.2006-37 a rozšíření přídělu v pásmu GSM 900 MHz Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 7 Ca 211/2008   
ŘÍZENÍ ZASTAVENO
o žádosti  podle § 17 ZEK - v  kmitočt 900 MHz Vodafone Czech Republic a.s. 8 Ca 86/2009 6 As 22/2010
NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO ROZHODNUTÍ ZAMÍTNUT  
Usnesení o tom, že spol. O2 CZ není ve věci osobou zúčastněnou na řízení  ZRUŠENO USNESENÍ o tom, že O2 CZ není osobou zúčastněnou na řízení
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
§ 37a odst. 2 písm.a) ZPS Česká pošta, s.p. 7 Ca 315/2008  
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO
Správní delikt § 118 odst. 8 písm. c) ZEK +§118 odst. 11 ZEK T-Mobile Czech Republic a.s. 11 Ca 92/2009  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
Správní delikt § 118 odst. 8 písm. f) ZEK Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 7 Ca 312/2009  
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO
§ 22 ZEK - o žádosti o příděl  kmitočtů ve standardu GSM pro T-Mobile CZ a.s. Vodafone Czech Republic a.s. 11 Ca 347/2009; 6A 27/2010  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
§ 22 ZEK - o žádosti o příděl  kmitočtů ve standardu GSM pro Telefónica O2 CZ, a.s. Vodafone Czech Republic a.s. 11 Ca 346/2009  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
8A 2/2010
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
Správní delikt § 118 odst. 8 písm. f) ZEK T-Mobile Czech Republic, a.s.   5 A 271/2010  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
 § 37a odst. 2 písm.a) ZPS (porušení § 17 odst. 1 ZKP) Česká pošta, s.p. 3A 88/2011  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
o odnětí individuálního oprávnění k využívání kmitočtů rozhlasové služby podle § 19 odst. 4 písm. d) ZEK CZECH DIGITAL GROUP, a.s. 3A 89/2010 3 As 97/2013
Rozhodnutí II. st. ZRUŠENO Kasační stížnost ZAMÍTNUTA
§ 37a odst. 2 písm.a) ZPS (porušení § 24 odst. 3 ZKP) Česká pošta, s.p. 8 A 179/2010  
  Rozhodnutí ZRUŠENO
§ 37a odst. 2 písm.a) ZPS (porušení § 24 odst. 3 ZKP)  Česká pošta, s.p. 7 A 136/2010 3 As 84/2014
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO Kasační stížnost ZAMÍTNUTA
Správní delikt § 118 odst. 1 písm. j) ZEK  UPC Česká republika, a.s.  7 A 160/2010 4 As 108/2014
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Rozsudek MS Pha a rozhodnutí správního orgánu I. a II. stupně ZRUŠENY
Správní delikt § 118 odst. 1 písm. i) ZEK  UPC Česká republika, a.s.  9 A 165/2010 3 As 110/2014
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Rozsudek MS Pha a rozhodnutí správního orgánu I. a II. stupně ZRUŠENY
Správní delikt § 118 odst.8 písm. g) ZEK T-Mobile Czech Republic a.s. 9 A 19/2010  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Kasační stížnost ZAMÍTNUTA
§ 19 ZEK ve spojení s § 24 ZEK CET 21 spol. s r.o.  5 A 31/2011  
Rozhodnutí II. st. ZRUŠENO Kasační stížnosti ČTÚ VYHOVĚNO
§ 66 odst. 1 písm. b) s.ř.  žádost o prodloužení doby platnosti přídělu Telefónica Czech Republic, a.s. 11 A 308/2011  
ŘÍZENÍ ZASTAVENO
Správní delikt § 118 odst. 1 písm. b) ZEK dominet, s.r.o. 9A 11/2012  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA KASAČNÍ STÍŽNOST ODMÍTNUTA
Správní delikt § 118 odst. 4 písm. b) ZEK Telefónica Czech Republic, a.s. 10 A 279/2011  
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO
Správní delikt § 118 odst. 14 písm. q) ZEK Vodafone Czech Republic a.s. 3A 74/2013  
Rozhodnutí II. st. ZRUŠENO Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
Správní delikt § 118 odst.14 písm. u) ZEK UPC Česká republika, s.r.o. 5 A 78/2013  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA
Správní delikt § 118 odst.14 písm. u) ZEK Telefónica Czech Republic, a.s. 10 A 90/2013  
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO
Správa kmitočtového spektra
(žádost o vrácení poměrné části ceny uhrazené za telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí)
Dial Telecom, a.s.
(dříve STAR 21 Networks, a.s.)
10 A 142/2013
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
Žádost o stanovení výše efektivně a účelně vynaložených nákladů podle § 27 ZEK T-Mobile Czech Republic a.s. 9 A 81/2013  
Rozhodnutí II. st. ZRUŠENO Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
Vrácení úroků ze složené peněžité záruky  složené spol. Vodafone Czech Republic a.s. v souvislosti s výběrovým řízením za účelem udělení práv k využívání rád. kmitočtů  Vodafone Czech Republic a.s. 3 A 126/2013 4 As 86/2016
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Rozsudek MS Pha a rozhodnutí správního orgánu II. stupně ZRUŠENY
Vrácení úroků z peněžité záruky  složené spol. T-Mobile Czech Republic a.s. v souvislosti s výběrovým řízením za účelem udělení práv k využívání rád. kmitočtů T-Mobile Czech Republic a.s. 3 A 128/2013 6 As 98/2016
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Rozsudek MS Pha a rozhodnutí správního orgánu II. stupně ZRUŠENY
Žádost o určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. 6 A 211/2013  
Řízení PŘERUŠENO
Žádost o určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách Geis Parcel CZ s.r.o. 11 A 197/2013  
Rozhodnutí II. st. ZRUŠENO Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
§ 37a odst. 2 písm.a) ZPS (porušení § 33 odst. 1 a) ZKP) Česká pošta, s.p. 6A 244/2013  
NESKONČENO  
Žádost o určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. 10A 10/2014  
NESKONČENO  
Správa kmitočtového spektra
(žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.)
Fyzická osoba 6 A 53/2014  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
§ 37a odst. 3 písm.a) ZPS (porušení § 26  ZKP) Česká pošta, s.p. 10 A 73/2014  
NESKONČENO  
§ 37a odst. 2 písm. a) ZPS (porušení § 33 odst. 4 ZPS – zvýhodnění společnosti Tesco) Česká pošta, s.p. 10 A 98/2014  
NESKONČENO  
Zrušení přídělu rádiových kmitočtů dle § 20 odst. 3 ZEK Dial Telecom, a.s. 8 A 83/2013  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
§ 37a odst. 3 písm. d) ZPS (navýšení cen bez ohlášení) Česká pošta, s.p. 3 A 113/2014  
NESKONČENO  
Žaloba proti rozhodnutí o uložení povinnosti sjednávat určité ceny za propojení za službu ukončení volání („ceny za terminaci“) Vodafone Czech Republic a.s. 3 Af 13/2013 7 As 2/2016
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Kasační stížnost ZAMÍTNUTA
§ 37a odst. 2 písm. a) ZPS  Česká pošta, s.p. 3 A 68/2014  
Rozhodnutí I. a II. st. ZRUŠENO Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
§ 37a odst. 4 ZPS Česká pošta, s.p. 11 A 57/2015  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
Žaloba proti rozhodnutí o ceně č.  /7/06.2014-97 O2 Czech Republic a.s. 11 Af 44/2014  
NESKONČENO  
Žaloba na ochranu před nezákonným  zásahem ČTÚ O2 Czech Republic a.s. 8 A 98/2014  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
Žaloba na ochranu proti nečinnosti  MEDIASERVIS, s.r.o. 10 A 191/2014  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
Správní delikt § 24 odst.1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele Air Telecom a.s. 10 A 27/2015  
NESKONČENO  
Žaloba na ochranu proti nečinnosti
(účastnictví v řízení o správním deliktu České pošty, s.p.)
Direct Marketing 9 A 352/2014  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
§ 37a odst. 2 písm.e) ZPS 
(zacházení se zásilkou v rozporu s § 7 odst. 1 ZPS) 
Česká pošta, s.p. 6 A 105/2015  
NESKONČENO  
Správní delikt § 37a odst.1 písm. c) ZPS IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. 6 A 149/2015  
NESKONČENO  
Správní delikt § 118 odst.1 písm. c) ZEK M7 Group S.A. 3 A 100/2015  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
Správní delikt § 118 odst.5 písm. b) ZEK Fyzická osoba 11 A 97/2015  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu  Vodafone Czech Republic a.s. 8 A 156/2015  
ŽALOBA ODMÍTNUTA Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
Žaloba na neposkytnutí informací požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba 9 A 180/2015  
NESKONČENO  
Žaloba proti rozhodnutí ve věci „účastnictví“ v řízení o určení čistých nákladů ČP, s.p. Mediaservis, s.r.o. 10 A 130/2015  
(za účasti Česká pošta, s.p.) NESKONČENO  
Správní delikt § 118 odst.14 písm. q) ZEK iLine s.r.o. 3 A 97/2015  
NESKONČENO  
Žaloba proti rozhodnutí v řízení o určení výše čistých nákladů ČP, s.p. na poskytování základních poštovních služeb za rok 2013 Česká pošta, s.p. 3 A 95/2015  
NESKONČENO  
Správní delikt § 118 odst.1 písm. c) ZEK ve znění do 30. 6. 2010 UPC DTH S.á.r.l. 10 A 153/2015  
NESKONČENO  
Správní delikt dle §  37a odst. 4  ZoPS Česká pošta, s.p. 11 A 56/2015  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA KASAČNÍ STÍŽNOST ODMÍTNUTA
Správní delikt podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Vodafone Czech Republic a.s. 8 A 192/2015  
NESKONČENO  
Žádost o určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách United Parcel Service Czech Republic, s.r.o. 6 A 208/2015  
NESKONČENO  
Žaloba na neposkytnutí informací požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb. Vodafone Czech Republic a.s. 9 A 172/2015  
NESKONČENO  
spor o „účastenství“ v řízení o udělení přídělu obch. společnosti O2 Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. 3 A 166/2015  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA  
Žádost o určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 10 A 210/2015  
NESKONČENO  
Žaloba proti nezákonnému zásahu ČTÚ Mediaservis, s.r.o. 8A 2/2016  
(v řízení „o ověření výše čistých nákladů ČP, s.p. za rok 2014“) ŽALOBA ODMÍTNUTA  
Žaloba proti rozhodnutí o udělení nového přídělu pro O2 Vodafone Czech Republic a.s. 8 A 231/2015  
NESKONČENO  
Správní delikt dle §  37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta s.p. 10 A 30/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle   § 37a odst. 3 písm. a) ZoPS Česká pošta s.p. 10 A 28/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle §  37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta, s.p. 10 A 31/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle  § 37a odst. 3 písm. a) ZoPS Česká pošta, s.p. 10 A 29/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle 37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta, s.p. 10 A 27/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle 37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta, s.p. 10 A 72/2016  
NESKONČENO  
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu O2 Czech Republic a.s. 5 A 64/2016  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Kasační stížnost ZAMÍTNUTA
Správní delikt dle 37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta, s.p. 9 A 78/2016  
NESKONČENO  
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu Vodafone Czech Republic a. s. 9 A 125/2016  
NESKONČENO  
Žaloba dle § 65 s.ř.s.
(spor o účastenství v řízení o stanovení výše čistých nákladů ČP, s.p. za rok 2014)
Česká pošta, s.p.
(žaloba Mediaservis, s.r.o.)
3 A 124/2016  
NESKONČENO  
Žaloba proti rozhodnutí v řízení o určení výše čistých nákladů ČP,s.p. na poskytování základních poštovních služeb za rok 2014 Česká pošta, s.p. 3 A 145/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle 37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta, s.p. 6 A 127/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle 37a odst. 2 písm. e) ZoPS Česká pošta, s.p. 5 A 196/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt podle § 24 odst. 1 písm. a)  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele O2 Czech Republic a.s. 6 A 182/2016  
a § 118 odst. 14 písm. v) ZEK NESKONČENO  
Žádost o určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách TNT Express Worldwide, spol. s r.o. 3 A 169/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle § 37a odst. 3 písm. a) ZPS Česká pošta, s.p. 8 A 83/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle § 37a odst. 2 písm. e) ZPS Česká pošta, s.p. 5 A 170/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle § 37a odst. 2 písm. e) ZPS Česká pošta, s.p. 11 A 81/2016  
ŽALOBA ZAMÍTNUTA Podána KASAČNÍ STÍŽNOST
Žaloba na ochranu před nečinností spr. orgánu II. stupně T-Mobile Czech Republic a.s. 8 A 24/2017  
ŘÍZENÍ ZASTAVENO  
Správní delikt dle § 37a odst. 3 písm. a) ZPS Česká pošta, s.p. 11 A 26/2017  
NESKONČENO  
Určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách Federal Express Czech s.r.o. 9 A 27/2017  
NESKONČENO  
Určení, zda se jedná o poštovní službu dle zákona o poštovních službách GO! Express & Logistics, s.r.o. 6 A 21/2017  
ŘÍZENÍ PŘERUŠENO  
správní delikt podle
§ 118 odst. 1 písm. b) ZEK
VYLADĚNÝ INTERNET Příbramsko, s.r.o. 5 A 9/2017  
NESKONČENO  
Žádost o změnu přídělu Vodafone Czech Republic a. s. 8 A 89/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle § 37a odst. 2 písm. e) ZPS Česká pošta, s.p. 5A 10/2017  
NESKONČENO  
Správní delikt podle 
§ 118 odst. 14 písm. u) ZEK
UPC Česká republika s.r.o. 8 A 225/2016  
NESKONČENO  
Správní delikt dle § 37a odst. 2 písm. n) ZPS Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. 11 A 160/2016  
ŽALOBA ODMÍTNUTA  
Žaloba na neposkytnutí informací požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba 6 A 100/2017  
NESKONČENO  
Top