Platná rozhodnutí

Elektronické komunikace

Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru elektronických komunikací.

Cenová rozhodnutí, vydaná podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla podle přechodného ustanovení § 142 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích platná do 1. 5. 2006, jsou uvedena v  archivu.

Poštovní služby

Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru poštovních služeb.

Cenová rozhodnutí, vydaná podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, která byla zrušena přechodným ustanovením čl. II bodu 10 zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dnem 1. 1. 2013, jsou uvedena v archivu.


Top