Trh č. 1 — přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2006-17,
trh č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýzu trhu č. A/1/04.2006 -17, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 1

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 1

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
SMP/1/04.2006-6

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/1/04.2006-12

Cenová regulace

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CEN/1/04.2006-15
CEN/1/04.2008-1 (zrušení CEN 1/04.2006-12)

Top