Trh č. 2 — přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2006-18,
trh č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2006- 18, trh č. 2 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 2

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 2 

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
SMP/2/04.2006-7

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/2/04.2006-13

Cenová regulace

Top