Trh č. 4 — veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/08.2006-26,
trh č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/08.2006-26, trh č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 4

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 4

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/4/09.2006-59

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/4/10.2006-65

Cenová regulace

Top