Trh č. 5 — veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/08.2006-27,
trh č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/08.2006-27, trh č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 5

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 5

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/5/09.2006-60

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/5/10.2006-66

Cenová regulace

Top