Trh č. 6 — veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/08.2006-28,
trh č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/08.2006-28, trh č. 6 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 6

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 6

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Cenová regulace

Top