Trh č. 7 — minimální soubor pronajatých okruhů

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/08.2006-29,
trh č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/08.2006-29, trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 7

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 7

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/7/09.2006-61

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/7/10.2006-67

Cenová regulace

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CEN/7/10.2006-68

Top