Trh č. 8 — původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/03.2006-16,
trh č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/03.2006-16, trh č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 8

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 8

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/8/04.2006-2

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/8/04.2006-5

Cenová regulace

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CEN/8/11.2008-3 (změna CEN/8/04.2006-16)
CEN/8/04.2006-16

Top