Trh č. 10 — tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/10/08.2006-32,
trh č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/10/08.2006-32, trh č. 10 – tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 10

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 10

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Cenová regulace

Top