Trh č. 13 — velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/13/08.2006-30,
trh č. 13 - velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/13/08.2006-30, trh č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 13

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 13

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/13/09.2006-63

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/13/11.2006-72

Cenová regulace

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CEN/13/04.2011-3

CEN/13/11.2006-73

Top