Trh č. 15 — přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/15/06.2006-23,
trh č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/15/06.2006-23, trh č. 15 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 15

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 15

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Cenová regulace

Top