Trh č. 16 — ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/16/04.2006-20,
trh č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/16/04.2006-20, trh č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 16

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 16

Stanovení podniku s významnou tržní silou

T-Mobile Czech Republic a.s.
SMP/16/04.2006-9 (úplné znění)
SMP/16/04.2006-9 (oprava SMP/16/04.2006-9)
SMP/16/04.2006-9  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/16/04.2006-10 (úplné znění)
SMP/16/04.2006-10 (oprava SMP/16/04.2006-10)
SMP/16/04.2006-10  

Vodafone Czech Republic a.s.
SMP/16/04.2006-11 (úplné znění)
SMP/16/04.2006-11 (oprava SMP/16/04.2006-11)
SMP/16/04.2006-11

Uložené povinnosti

Vodafone Czech Republic a.s.
REM/16/04.2006-19
REM/16/08.2007-11 (změna REM/16/04.2006-19)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/16/04.2006-20
REM/16/08.2007-12 (změna REM/16/04.2006-20)

T-Mobile Czech Republic a.s.
REM/16/04.2006-21
REM/16/08.2007-10 (změna REM/16/04.2006-21)

Cenová regulace

T-Mobile Czech Republic a.s.
CEN/16/01.2009-1   (změna CEN/16/04.2006-22, ve znění CEN/16/08.2007-23)
CEN/16/08.2007-23 (změna CEN/16/04.2006-22)
CEN/16/04.2006-22

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CEN/16/01.2009-2   (změna CEN/16/04.2006-23, ve znění CEN/16/08.2007-22)
CEN/16/08.2007-22 (změna CEN/16/04.2006-23)
CEN/16/04.2006-23

Vodafone Czech Republic a.s.
CEN/16/01.2009-3   (změna CEN/16/04.2006-24, ve znění CEN/16/08.2007-24)
CEN/16/08.2007-24 (změna CEN/16/04.2006-24)
CEN/16/04.2006-24

Top