Trh č. 17 — velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/17/08.2006-33,
trh č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/17/08.2006-33, trh č. 17 – velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 17

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 17

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Cenová regulace

Top