Trh č. 18 — služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/08.2006-34,
trh č. 18 - služby šíření rozhlasového televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/08.2006-34, trh č. 18 – služby šíření rozhlasového televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 18

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 18

Stanovení podniku s významnou tržní silou

RADIOKOMUNIKACE a.s.
SMP/18/09.2006-64

Uložené povinnosti

RADIOKOMUNIKACE a.s.
REM/18/11.2006-70

Cenová regulace

RADIOKOMUNIKACE a.s.
CEN/18/11.2006-71

Top