Questionnaires

More detailed information is available in Czech language only.

Dotazníky

Pro účely podrobného mapování existence infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu v ČR vytvořil Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) ve spolupráci se společností Deepview s.r.o. níže uvedený dotazník (v několika mutacích).

Každý respondent vyplňuje pouze jeden dotazník, příslušný podle následujícího dělení. Dotazník A je určen podnikatelům v elektronických komunikacích (mimo obcí, jimž je přidělen samostatný dotazník), osobám podnikajícím v síťových odvětvích (energetika, doprava apod.) a dalším subjektům potenciálně zajišťujícím sítě elektronických komunikací. Dotazník C je určen obcím s rozšířenou působností, dotazník B ostatním obcím. Dotazník D je určen pro Krajské úřady.

Detailní návod pro vyplnění každého dotazníku naleznete v příslušné sekci. Pro potřeby automatického zpracování informací ve Vašem informačním systému a jejich agregaci na úroveň detailu požadovanou v dotazníku můžete využít jednoduchý převodník kódu adresního místa (využívaného v základním registru RÚIAN i v ukončovaném registru UIR–ADR) a kódu základní sídelní jednotky (použitého v dotazníku). Převodníky naleznete zde.

Na základě obdržených žádostí a zpětné vazby od některých dotčených subjektů Úřad prodloužil termín k odevzdání vyplněných dotazníků, a to z původního data 23. 8. 2013 na datum nové, 13. 9. 2013. Vyplněný dotazník tedy prosím zašlete na e-mailovou adresu pruzkumNGA@ctu.cz, a to nejpozději do 13. 9. 2013.

Mějte prosím na paměti, že cílová schránka je limitována velikostí příchozí pošty do objemu 10 MB. Pokud by vyplněný dotazník tuto velikost překročil, použijte prosím komprimační nástroj a odešlete soubor s vyplněným dotazníkem v archivu ZIP.

V případě dotazů ke způsobu vyplnění dotazníku či technických dotazů k možnostem automatizace přenosu dat z Vašich informačních systémů do dotazníku se prosím obraťte na kontaktní osobu zpracovatele dotazníků na e-mailové adrese:
ondrej.moudry@deepview.cz
Pracovníci zpracovatele se Vám ozvou zpět do 24 hodin od obdržení Vašeho dotazu.
V pracovních dnech vždy od 9.00 do 17.00 můžete pro Vaše dotazy využít i telefonní kontakt na čísle 601 578 211.

A – Dotazník pro podnikatele zajišťující sítě elektronických komunikací a subjekty potenciálně zajišťující sítě elektronických komunikací

B – Dotazník pro obce

C – Dotazník pro obce s rozšířenou působností

D – Dotazník pro Krajské úřady

Převodník kódu adresního místa a kódu základní sídelní jednotky ve formátu CSV

Upozornění: Tento převodník je určen pouze pro automatické zpracování v databázi! Formát .CSV je sice možné otevřít i v kancelářské aplikaci MS Excel, avšak množství údajů přesahuje možnosti této aplikace a převodník nelze v MS Excel načíst kompletní!

Převodník ADR ZSJ 9 MB | zip

 

Top