Survey of consumer experience with providers of telecommunications services in CZ

Czech Telecommunication Office commissioned a survey of consumer opinion on their experience with selected providers of telecommunications services. The survey was run during July and August 2016 and included questions on satisfaction with the providers, comprehensibility of contracts and aspects of contracts which are perceived the most problematic.

note: Details of the survey are available only in Czech language.

Nejlépe hodnocený poskytovatel z hlediska přístupu k zákazníkům

Klady: popis poskytovaných služeb, termínů a způsobů vyúčtování a smluvních pokut, srozumitelné podmínky smlouvy.

Zápory: jistá nepřehlednost a struktura smluvních dokumentů.

Druhý nejlépe hodnocený „vstřícný“ poskytovatel

Klady: popis poskytovaných služeb, termínů a způsobů vyúčtování a smluvních pokut, srozumitelné podmínky smlouvy.

Zápory: častěji zmiňovaná nemožnost odstoupit od smlouvy v případě nesouhlasu se změněnými podmínkami.

Třetí nejlépe hodnocený poskytovatel z pohledu vstřícnosti ke spotřebitelům

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, informace o termínech a způsobech vyúčtování, smluvních pokutách, změnách ve smlouvě.

Zápory: struktura a přehlednost smluvních dokumentů má jisté rezervy.

Nejmenší poskytovatel s průměrným hodnocením

Klady: rychlost přenesení telefonního čísla, přehlednost dokumentů na webu, informace o termínech a způsobech vyúčtování.

Zápory: nepřehlednost a struktura smluvních dokumentů, menší srozumitelnost podmínek smlouvy, horší popis nabízených služeb a smluvních pokut.

Průměrně hodnocený poskytovatel, mezi malými poskytovateli hodnocen jako druhý nejhorší z pohledu vstřícnosti k zákazníkům

Klady: popis poskytovaných služeb, termínů a způsobů vyúčtování a smluvních pokut, srozumitelné podmínky smlouvy.

Zápory: nepřehlednost a struktura smluvních dokumentů.

Nejlépe hodnocený „velký“ poskytovatel

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, sjednávání služeb, možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, dostatečně přehledné vyúčtování, termíny splatnosti, poměrně jasně definované smluvní pokuty.

Zápory: struktura a přehlednost smluvních dokumentů má jisté rezervy.

Průměrně hodnocený poskytovatel

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, sjednávání služeb, možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, dostatečně přehledné vyúčtování, termíny splatnosti, poměrně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování.

Zápory: obecně nastavené smluvní pokuty.

Třetí nejhůře hodnocený poskytovatel celkem a nejhůře hodnocený malý poskytovatel

Klady: jasně definované nabízené služby

Zápory: dlouhé, nudné a nepřehledné smluvní podmínky, obecně nastavené smluvní pokuty, nedostatečně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování, časté jednostranné měnění smluvních podmínek.

Druhý nejhůře hodnocený poskytovatel z hlediska přístupu k zákazníkům

Klady: jasně definované nabízené služby.

Zápory: dlouhé, nudné a nepřehledné smluvní podmínky, obecně nastavené smluvní pokuty, nedostatečně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování, časté jednostranné měnění smluvních podmínek.

Poskytovatel O2 byl hodnocen z hlediska vstřícnosti k zákazníkům nejhůře ze všech

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, sjednávání služeb, možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, dostatečně přehledné vyúčtování, termíny splatnosti.

Zápory: obecně nastavené smluvní pokuty, nedostatečně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování, častěji zmiňovaná nemožnost odstoupit od smlouvy v případě nesouhlasu se změněnými podmínkami.

Galerie
TOP 3 nejhůře hodnocení poskytovatelé telekomunikačních služeb
TOP 3 nejlépe hodnocení poskytovatelé telekomunikačních služeb
Možnosti vyzkoušení služby
Top