Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1048 results, viewed 21 - 40
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationsort ascendingProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
ZNOJMO 488,000VHEY RADIO24F816° 2' 46"48° 51' 41"299100.00FM 2900351
TABOR MESTO 387,600VFAJN RADIO2535/233514° 40' 1"49° 24' 47"442100.00FM 2854807
PRAHA0,639VCOUNTRY RADIO14° 53' 11"50° 3' 45"25519952.00AM 3070809
HRADEC KRALOVE0,792VRÁDIO DECHOVKA15° 44' 42"50° 13' 54"2995011.00AM 2902273
CESKE BUDEJOVICE0,954VCOUNTRY RADIO14° 29' 37"48° 59' 19"4025011.00AM 3064278
LIBEZNICE0,981VČESKÝ IMPULS14° 28' 54"50° 11' 8"26010000.00AM 2786897
PRAHA1,062VCOUNTRY RADIO14° 23' 10"49° 57' 8"35819952.00AM 2940946
LIBEZNICE1,260VRÁDIO DECHOVKA14° 28' 54"50° 11' 8"26010000.00AM 2972325
LIBEREC88,100VEVROPA 22204/2C0414° 59' 5"50° 43' 58"10121000.00FM 2949138
DOMAZLICE-VAVRINEC87,600VROCK RADIO2653/235312° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3035075
MELNIK MESTO87,600VČRO DVOJKA232E14° 29' 9"50° 20' 45"176199.00FM 3070275
PRIBRAM HVEZDARNA216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A14° 1' 20"49° 41' 40"5531000.00DAB 3014642
JESENIK MESTO 387,600VFAJN RADIO2B35/233517° 12' 8"50° 13' 45"44550.00FM 2996638
PRIBRAM - DRAHLIN87,600VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 57' 24"49° 44' 41"695398.00FM 2973036
DECIN MESTO 287,600VCOUNTRY RADIO2437/233714° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 3007632
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II87,600VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 18' 21"49° 50' 51"27550.00FM 2974951
TEPLICE I87,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 2933122
SPINDLERUV MLYN87,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 36' 53"50° 43' 35"74019.00FM 3005330
KAPLICE87,600VHITRÁDIO FAKTOR255014° 25' 12"48° 45' 17"914199.00FM 2770011
PEC P SNEZ HORIZONT87,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 44' 8"50° 41' 46"80119.00FM 2825068

Pages

Top