Overview of radio transmitters

Updated on: 29.06.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1061 results, viewed 201 - 220
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
ZNOJMO MESTO 3102,700VHITRÁDIO CITY2AC216° 3' 32"48° 51' 34"280100.00FM 2944168
DVUR KRALOVE 289,000VROCK RADIO2E53/235315° 48' 48"50° 25' 27"281100.00FM 2816271
VYSKOV 197,800VRADIO HANÁ2B1617° 0' 44"49° 16' 6"283100.00FM 2474447
VYSKOV 296,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 0' 44"49° 16' 6"283181.00FM 2877020
VYSKOV102,600VRÁDIO KROKODÝL23A217° 0' 44"49° 16' 6"283501.00FM 2893141
BEROUN SUCHA LOUKA98,300VCOUNTRY RADIO2437/233714° 5' 17"49° 58' 10"284100.00FM 2729398
JICIN-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 21' 36"50° 26' 7"285100.00FM 2930191
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
OSTRAVA93,700HRÁDIO BLANÍK293C/233C18° 12' 45"49° 51' 41"28739810.00FM 2877149
PRUHONICE104,200VRÁDIO DÁLNICE231814° 32' 47"50° 0' 30"28725.00FM 2698247
OPAVA88,600VHITRÁDIO ORION299F/239F17° 55' 5"49° 57' 22"287501.00FM 2926542
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
OSTRAVA229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200618° 12' 45"49° 51' 41"28710000.00DAB 2944769
OSTRAVA89,000HRÁDIO IMPULS220318° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2855243
OSTRAVA91,000HFREKVENCE 12205/290518° 12' 45"49° 51' 41"28770794.00FM 2888650
HOLUBICE96,100VRÁDIO DÁLNICE231816° 48' 49"49° 11' 4"28750.00FM 2933555
OSTRAVA107,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 12' 45"49° 51' 41"2872818.00FM 2789962
HODESOVICE91,100VKISS23A015° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00FM 2759339
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA96,400HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 12' 45"49° 51' 41"2873467.00FM 2942196

Pages

Top