Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1048 results, viewed 281 - 300
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
MOST 2102,600VCOUNTRY RADIO203713° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3003582
MOST 2105,100VKISS27A0/23A013° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3064570
LITOMERICE I98,300VFAJN RADIO2735/233514° 5' 38"50° 32' 11"320501.00FM 2926539
BLANSKO MESTO 1100,600VHITRÁDIO CITY2AC216° 39' 9"49° 22' 0"320100.00FM 3009165
SUMPERK103,300VRADIO HANÁ2B1616° 58' 44"49° 57' 30"320100.00FM 2474443
SUMPERK II100,000VRADIO HANÁ OKRUH SKYROCK24B316° 58' 44"49° 57' 30"320199.00FM 2988541
JABLONNE V PODJESTEDI105,400VČRO REGION LIBEREC270614° 46' 16"50° 46' 14"320100.00FM 2990283
BLANSKO MESTO 2101,600VHEY RADIO24F816° 39' 9"49° 22' 1"32050.00FM 2919195
LITOMERICE I99,500VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 5' 38"50° 32' 11"320501.00FM 2996568
BLANSKO 397,200VCOUNTRY RADIO203716° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2949276
BLANSKO 390,000VRADIO BEAT243116° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2924795
BLANSKO104,100VKISS29A0/23A016° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2702245
SUMPERK MESTO 2101,500VČRO PLUS242416° 58' 52"49° 58' 12"322199.00FM 2805653
SUMPERK MESTO 289,500VFAJN RADIO2B35/233516° 58' 54"49° 58' 13"322100.00FM 2964433
ZNOJMO-HRADISTE107,200VRADIO PROGLAS16° 2' 6"48° 51' 32"322199.00FM 2368350
BRNO BARVICOVA195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Z16° 34' 26"49° 12' 7"3231000.00DAB 2874278
BRNO BARVICOVA100,800VHITRÁDIO CITY2AC216° 34' 26"49° 12' 8"323100.00FM 2847216
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY102,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 2' 22"50° 40' 45"3231000.00FM 3048847
BRNO BARVICOVA95,500VRADIO ČAS - FM299616° 34' 26"49° 12' 7"324199.00FM 2849670
TRINEC MESTO104,200VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 40' 30"49° 40' 9"327100.00FM 3009106

Pages

Top