Overview of radio transmitters

Updated on: 30.11.2023

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1059 results, viewed 381 - 400
Transmittersort ascendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PRAHA-STRAHOV-I90,700VRADIO COLOR244214° 22' 58"50° 4' 46"340100.00FM 3055274
PRAHA-STRAHOV101,100VZET14° 23' 4"50° 4' 52"3473019.00FM 2846492
PRAHA-RADLICE105,900VROCK ZONE 105,914° 25' 2"50° 7' 35"275501.00FM 3008675
PRAHA-PETRIN91,200MČRO DVOJKA232E14° 23' 42"50° 5' 0"3152818.00FM 3069580
PRAHA-PETRIN91,900VRADIO 1203914° 22' 58"50° 4' 46"3405011.00FM 3095726
PRAHA-PETRIN99,300MRFI14° 23' 42"50° 5' 0"3151000.00FM 2960256
PRAHA-MESTO89,500VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 27"50° 4' 42"2685011.00FM 3095733
PRAHA-MALESICE87,800VRÁDIO BLANÍK2E3C/233C14° 32' 29"50° 4' 44"2551000.00FM 2353891
PRAHA-LADVI97,200VFAJN RADIO2435/233514° 27' 45"50° 8' 8"3501000.00FM 2856583
PRAHA-BOHNICE96,200VRADIO SPIN234314° 25' 2"50° 7' 35"2751000.00FM 3048358
PRAHA UTB89,000VDANCE RADIO240114° 25' 44"50° 2' 23"269199.00FM 2850390
PRAHA STRAHOV I101,600VHEY RADIO24F8/26F814° 22' 58"50° 4' 46"340100.00FM 2771911
PRAHA STRAHOV215,07210DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1D14° 22' 33"50° 4' 48"355125.00DAB 3090918
PRAHA ROSICKEHO STADION I192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B0x200714° 22' 58"50° 4' 46"3501000.00DAB 3070453
PRAHA ROSICKEHO STADION216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T14° 23' 4"50° 4' 52"346199.00DAB 3070256
PRAHA ROSICKEHO STADION174,9285AVREGONÁLNÍ SÍŤ N14° 23' 4"50° 4' 52"3471000.00DAB 3013177
PRAHA PETRIN I98,100VKISS27A0/23A014° 23' 4"50° 4' 52"3461995.00FM 2794299
PRAHA PETRIN95,300VRADIO BEAT243114° 28' 20"50° 4' 41"2682511.00FM 3075387
PRAHA PANKRAC95,700MSIGNÁL RÁDIO PRAHA2511/231114° 26' 22"50° 2' 59"265794.00FM 2997482
PRAHA MICHLE94,100VFAJN RADIO2435/233514° 28' 7"50° 3' 16"22150.00FM 2856582

Pages

Top