Overview of radio transmitters

Updated on: 07.12.2023

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1058 results, viewed 481 - 500
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
KARLOVY VARY MESTO89,500VFREKVENCE 12205/260512° 52' 4"50° 14' 10"407100.00FM 2985854
KARLOVY VARY MESTO93,000VRÁDIO IMPULS12° 52' 4"50° 14' 10"407199.00FM 2861265
LIBEREC MESTO III95,100VRADIO COLOR244215° 3' 55"50° 46' 11"40750.00FM 2903308
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
BENESOV MARIANOVICE101,800VCOUNTRY RADIO203714° 41' 1"49° 45' 51"409199.00FM 2982413
BENESOV-MARIANOVICE106,200VFREKVENCE 12405/220514° 41' 3"49° 45' 52"409501.00FM 2886780
BENESOV-MARIANOVICE96,900VRADIO BEAT243114° 41' 3"49° 45' 52"409199.00FM 3102478
LIBEREC VRATISLAVICE100,600VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 4' 20"50° 45' 35"410199.00FM 2943426
LIBEREC VRATISLAVICE90,300VROCK RADIO2753/235315° 4' 20"50° 45' 35"410199.00FM 3072441
LIBEREC VRATISLAVICE107,400VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C15° 4' 20"50° 45' 35"410100.00FM 3004768
PISEK SVIMBERK106,000VČRO PLUS242414° 7' 22"49° 19' 40"410100.00FM 2824709
CHOMUTOV SILO89,700VROCK RADIO2753/235313° 21' 42"50° 27' 19"411199.00FM 2926543
KARLOVY VARY MESTO 298,600VRADIO COLOR244212° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM 3080671
KARLOVY VARY MESTO 295,100VHEY RADIO24F8/25F812° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM 2930494
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 3047808
MORAVSKA TREBOVA88,700VRADIO HANÁ2B1616° 40' 29"49° 45' 27"413100.00FM 2796375
MORAVSKA TREBOVA105,100VRADIO HANÁ2B1616° 40' 29"49° 45' 27"413199.00FM 2985319
ROZNOV P. RADHOSTEM107,100VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C18° 9' 10"49° 28' 8"414100.00FM 3039236
KLADNO VODOJEM107,500VRADIO BEAT243114° 4' 40"50° 8' 13"41589.00FM 2840628
DECIN-CHLUM89,300VFAJN RADIO2735/233514° 13' 33"50° 45' 17"41650.00FM 3058664

Pages

Top