Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1035 results, viewed 621 - 640
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort ascendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
VALASSKE MEZIRICI103,900HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 13' 20"49° 29' 31"11193019.00FM 2942197
VALASSKE MEZIRICI92,500HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 13' 20"49° 29' 31"11197244.00FM 2790582
VALASSKE MEZIRICI94,100HFREKVENCE 12205/290518° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 2876908
VALASSKE MEZIRICI96,800HČRO DVOJKA232E18° 13' 20"49° 29' 31"11197244.00FM 2790068
VALASSKE MEZIRICI99,000HČRO 518° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 2690474
VALASSKE MEZIRICI99,000HČRO 518° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 3047807
VALASSKE MEZIRICI99,000HČRO REGION OSTRAVA290D18° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 3047867
VALASSKE MEZIRICI100,500HRÁDIO IMPULS18° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 2884204
VALASSKE MEZIRICI229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200618° 13' 20"49° 29' 30"11191000.00DAB 2946653
ZDAR N.SAZAVOU104,000VRADIO PROGLAS15° 50' 0"49° 29' 18"676199.00FM 2368383
PREROV 298,600VRADIO HANÁ2B1617° 25' 36"49° 29' 18"290501.00FM 2961414
VALASSKE MEZIRICI M4105,200VFAJN RADIO2B35/233517° 57' 32"49° 29' 1"291100.00FM 2820714
VALASSKE MEZIRICI-M89,900VČRO VLTAVA232D17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 2934586
VALASSKE MEZIRICI-M99,800VHITRÁDIO ORION2C9F/239F17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 2735707
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 2769895
PROSTEJOV SILO88,800VCOUNTRY MORAVA JIH2837/233717° 8' 38"49° 28' 21"215199.00FM 2698348
DOMAZLICE98,000HČRO RADIOŽURNÁL232F12° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 2769894
JIHLAVA MESTO96,700MZET210E15° 27' 14"49° 28' 11"7005011.00FM 2875740
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 2787995
JIHLAVA MESTO107,100MČRO 2232E15° 27' 14"49° 28' 11"70010000.00FM 3032873

Pages

Top