Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1072 results, viewed 721 - 740
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
CHEB SPITALSKY VRCH105,800VROCK RADIO2653/235312° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 2954492
PRIBRAM - DRAHLIN87,600VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 57' 24"49° 44' 41"695398.00FM 2973036
DOMAZLICE107,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236012° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 2973032
ROKYCANY88,000VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 36' 23"49° 44' 30"380100.00FM 2973037
SUSICE88,100VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 29' 23"49° 14' 6"834151.00FM 2973039
SEDLEC-PRCICE92,400VHITRÁDIO FM PLUS2660/236014° 30' 8"49° 32' 36"717501.00FM 2973038
KLATOVY-DOUBRAVA105,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2973034
ZELEZNA RUDA97,200VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 15' 14"49° 10' 43"1214199.00FM 2973040
PLZEN - KOSUTKA106,100VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 21' 4"49° 46' 50"4363162.00FM 2973035
BEROUN-ZAHRABSKA100,200VHITRÁDIO FM PLUS2660/236014° 6' 39"49° 58' 14"425398.00FM 2973031
PRIBRAM MESTO107,900VKISS PROTON266113° 59' 0"49° 40' 32"531199.00FM 2971936
KLATOVY-DOUBRAVA92,900VKISS26A0/23A013° 12' 11"49° 25' 54"718501.00FM 3026204
CHEB SPITALSKY VRCH93,600VKISS26A0/23A012° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 2697709
DOMAZLICE-VAVRINEC97,400VKISS26A0/23A012° 54' 33"49° 25' 11"586199.00FM 2812592
PLZEN CENTRUM98,200VKISS26A0/23A013° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2955525
KARLOVY VARY SIDLISTE101,000VKISS26A0/23A012° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2990223
CESKA LIPA VODARNA92,700VHEY RADIO26F8/24F814° 32' 54"50° 42' 3"376100.00FM 3011728
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
JABLONNE V PODJESTEDI105,400VČRO REGION LIBEREC270614° 46' 16"50° 46' 14"320100.00FM 2990283
CESKA LIPA NEMOCNICE94,300VČRO REGION LIBEREC270614° 32' 53"50° 41' 14"280100.00FM 2873096

Pages

Top