Overview of radio transmitters

Updated on: 08.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1067 results, viewed 821 - 840
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort ascendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
USTI N/L-VYSOKY OSTRY95,200VFAJN RADIO2735/233514° 4' 48"50° 38' 12"5875011.00FM 2926540
KLADNO VODOJEM107,500VRADIO BEAT243114° 4' 40"50° 8' 13"41589.00FM 2840628
PISEK I93,600VHITRÁDIO FAKTOR255014° 4' 1"49° 21' 32"5651000.00FM 2770229
BEROUN MESTSKA HORA90,600VFAJN RADIO2435/233514° 3' 54"49° 57' 45"290100.00FM 2854808
LOVOSICE107,700VRADIO BEAT243114° 3' 49"50° 30' 47"147151.00FM 2802139
LOVOSICE97,000VCOUNTRY RADIO2437/233714° 3' 49"50° 30' 48"146100.00FM 2933123
LOVOSICE97,500VKISS27A0/23A014° 3' 49"50° 30' 47"147100.00FM 2810304
BEROUN-CENTRUM97,500VRADIO RELAX243414° 3' 34"49° 58' 18"361100.00FM 2261360
BEROUN MESTO101,500VRÁDIO IMPULS14° 3' 22"49° 58' 2"305199.00FM 2861264
BEROUN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 3' 22"49° 58' 15"402316.00DAB 2944210
USTI N/LABEM-KOCKOV94,500VRÁDIO BLANÍK273C/233C14° 2' 36"50° 40' 50"377199.00FM 2036316
USTI N/LABEM STRIBRNIKY106,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 2' 29"50° 40' 39"305199.00FM 2786463
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY104,900VRADIO BEAT243114° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 2758222
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY99,800VKISS27A0/23A014° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 2857960
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY102,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 2' 22"50° 40' 45"3231000.00FM 2943114
USTI NAD LABEM STRIBRNIKY99,300VROCK RADIO2753/235314° 2' 17"50° 40' 46"317100.00FM 2937347
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY98,600VČRO 214° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2857311
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2825410
USTI NAD LABEM I96,900VRADIO BONTON243014° 2' 11"50° 40' 30"280100.00FM 2775794
KRALUV DVUR99,600VRÁDIO DÁLNICE231814° 2' 2"49° 56' 47"23950.00FM 2962355

Pages

Top