Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1069 results, viewed 841 - 860
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort descendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
HODONIN DOLY105,600VRADIO BEAT243117° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 2955421
HODONIN DOLY101,100VKISS29A0/23A017° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 2689549
HODONIN DOLY101,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 2892610
KYJOV91,800VRÁDIO JIH CIMBÁLKA24A617° 7' 44"49° 1' 21"199100.00FM 2992043
PROSTEJOV SILO88,800VCOUNTRY MORAVA JIH2837/233717° 8' 38"49° 28' 21"215199.00FM 2698348
PROSTEJOV-I90,000VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 8' 53"49° 29' 39"262199.00FM 2877044
PROSTEJOV DRZOVICE100,200VRADIO HANÁ17° 8' 53"49° 29' 39"262501.00FM 2474441
JESENIK MESTO 291,700VRADIO ČAS - FM299617° 11' 4"50° 13' 23"450100.00FM 2878130
JESENIK MESTO95,000VČRO RADIOŽURNÁL232F17° 11' 33"50° 14' 15"610100.00FM 2708039
JESENIK MESTO102,500VČRO PLUS242417° 11' 33"50° 14' 15"610100.00FM 2708100
JESENIK-MESTO88,700HČRO DVOJKA232E17° 11' 34"50° 14' 15"620199.00FM 2790064
JESENIK MESTO 387,600VFAJN RADIO2B35/233517° 12' 8"50° 13' 45"44550.00FM 2996638
OLOMOUC SLAVONIN 2101,300VRADIO ČAS - FM299617° 13' 11"49° 34' 8"255100.00FM 2891323
OLOMOUC - MESTO96,000VFAJN RADIO2B35/233517° 13' 47"49° 34' 44"249501.00FM 2816328
JESENIK229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 13' 51"50° 4' 59"148510000.00DAB 2944216
JESENIK88,100HHITRÁDIO ORION2B9F/239F17° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 2942199
JESENIK91,300HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2790574
JESENIK93,300HRADIO PROGLAS2AA117° 13' 52"50° 4' 59"149119952.00FM 2900006
JESENIK100,900HRÁDIO IMPULS220317° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2855245
JESENIK106,800HČRO REGION OLOMOUC2B0717° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2789970

Pages

Top