Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1044 results, viewed 861 - 880
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
JIHLAVA MESTO94,300VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A15° 27' 10"49° 28' 5"71310000.00FM 2880328
TREBIC-KONESIN95,800VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A16° 2' 1"49° 12' 23"4701000.00FM 2883709
VYSKOV MESTO98,400VRÁDIO BLANÍK2A32/233C16° 59' 14"49° 16' 51"26050.00FM 3014371
BRNO MESTO 296,400VFAJN RADIO2A35/233516° 37' 37"49° 12' 55"242199.00FM 3046887
JIHLAVA HOSOV 199,000VFAJN RADIO2A35/233515° 32' 28"49° 23' 20"591199.00FM 2917907
HAVLICKUV BROD 299,700VFAJN RADIO2A35/233515° 34' 43"49° 34' 40"486199.00FM 2856579
KARLOVY VARY SIDLISTE90,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/ 233C12° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2823212
AS107,900VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 11' 36"50° 13' 24"67438.00FM 3013073
KARLOVY VARY SIDLISTE88,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 52' 36"50° 14' 39"425199.00FM 2884246
HODONIN DOLY92,800VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 7' 36"48° 50' 42"165100.00FM 2892631
CHEB SPITALSKY VRCH93,200VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 21' 29"50° 5' 11"5111000.00FM 2884248
BOSKOVICE 194,200VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C16° 38' 1"49° 29' 51"440301.00FM 2879978
BOSKOVICE95,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C16° 38' 3"49° 29' 44"427100.00FM 2877015
VYSKOV 296,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 0' 44"49° 16' 6"283181.00FM 3054560
MARIANSKE LAZNE96,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 42' 36"49° 57' 7"558199.00FM 2774764
BRECLAV MESTO97,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C16° 53' 18"48° 45' 22"158100.00FM 2982632
TACHOV III100,000VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 38' 12"49° 48' 15"554199.00FM 2884249
SOKOLOV II100,100VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 2883249
HODONIN DOLY101,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 2892610
SOKOLOV NA OVCARNE103,700VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 2937346

Pages

Top