Overview of radio transmitters

Updated on: 07.12.2023

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1058 results, viewed 861 - 880
Transmittersort descendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
TRUTNOV 291,400VRADIO BEAT243115° 49' 44"50° 31' 16"470151.00FM 3007626
TRUTNOV 2104,400VCOUNTRY RADIO203715° 49' 44"50° 31' 16"470199.00FM 3007631
TRUTNOV I96,300VROCK RADIO2E53/235315° 54' 10"50° 33' 41"427149.00FM 3058654
TRUTNOV PORICI93,400VČRO DVOJKA232E15° 56' 51"50° 33' 58"500100.00FM 2849405
TRUTNOV-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 54' 26"50° 33' 23"504100.00FM 2930243
TRUTNOV-SIBENICNI V. 297,000VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 54' 26"50° 33' 23"490199.00FM 2823391
TURNOV98,800VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 23"50° 35' 21"268199.00FM 2943407
TURNOV 197,000VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 26"50° 35' 21"268125.00FM 2943138
TURNOV 1103,000VRADIO BEAT243115° 8' 24"50° 35' 22"269199.00FM 3040982
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
UH HRADISTE JALUBI91,200VROCK RADIO2B53/235317° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2971196
UH HRADISTE JALUBI96,900VRÁDIO JIH242917° 25' 58"49° 5' 29"210100.00FM 3035024
UH. HRADISTE JALUBI101,000VHITRÁDIO ZLÍN2BC117° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2915471
UHERSKE HRADISTE95,800VEVROPA 22204/2C0417° 24' 46"49° 4' 11"206199.00FM 2720400
UHERSKE HRADISTE96,500VKISS2BA0/23A017° 24' 46"49° 4' 11"20650.00FM 2933119
UHERSKE HRADISTE98,300VCOUNTRY RADIO2837/233717° 24' 45"49° 4' 16"192100.00FM 3048357
UHERSKE HRADISTE99,100VČRO REGION ZLÍN2E0F17° 25' 55"49° 5' 28"210199.00FM 2873153
UHERSKE HRADISTE 3100,000VRADIO BEAT243117° 24' 45"49° 4' 15"206199.00FM 2839240
UHERSKE HRADISTE 4101,400VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C17° 27' 56"49° 3' 59"180100.00FM 2977505
UHERSKE HRADISTE 588,200VRADIO KROMĚŘÍŽ241417° 28' 36"49° 3' 31"226199.00FM 2766523

Pages

Top