Overview of radio transmitters

Updated on: 08.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1067 results, viewed 881 - 900
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort ascendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
BLATNA89,700VRÁDIO OTAVA243A13° 53' 6"49° 25' 44"450100.00FM 2945024
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 2983046
TEPLICE MESTO92,400VROCK RADIO2753/235313° 50' 58"50° 38' 51"251100.00FM 2874108
TEPLICE I87,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 2933122
TEPLICE I105,300VRADIO BEAT243113° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 2920209
TEPLICE I97,400VKISS24A0/23A013° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 2917098
TEPLICE LETNA103,600VČRO PLUS242413° 50' 5"50° 38' 17"255100.00FM 2957326
TEPLICE89,300VFAJN RADIO2735/233513° 49' 14"50° 37' 11"374199.00FM 2856585
TEPLICE100,600HRÁDIO BLANÍK273C/233C13° 49' 14"50° 37' 11"3831995.00FM 2820711
TEPLICE96,500VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 49' 14"50° 37' 11"374100.00FM 2943130
LOUNY107,000KISS13° 47' 41"50° 23' 4"270100.00FM 2697730
LOUNY94,800VRADIO RELAX243413° 47' 38"50° 23' 5"258199.00FM 2261413
LOUNY96,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 47' 38"50° 23' 5"258199.00FM 2943122
RAKOVNIK - LOUSTIN100,400VČRO 513° 47' 37"50° 9' 51"5371000.00FM 2670983
RAKOVNIK - LOUSTIN97,400VRADIO RELAX243413° 47' 37"50° 9' 51"537199.00FM 2261429
RAKOVNIK MESTO227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 44' 5"50° 5' 44"366100.00DAB 2976164
RAKOVNIK91,800VFAJN RADIO2435/233513° 43' 47"50° 6' 31"355151.00FM 2856584
MYTO92,000VRÁDIO DÁLNICE231813° 43' 44"49° 47' 38"48950.00FM 2659384
HORAZDOVICE 92,292,200VRÁDIO OTAVA243A13° 42' 19"49° 19' 44"46150.00FM 2954144
PLZEN RADEC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 40' 13"49° 49' 22"71810000.00DAB 2944771

Pages

Top