Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1047 results, viewed 881 - 900
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort ascendingErp[W]TypeANT_ID
OPAVA MESTO 2100,000VKISS2AA0/23A017° 54' 37"49° 55' 53"272199.00FM 2997481
OPAVA MESTO 2100,000VKISS2AA0/23A017° 54' 42"49° 55' 50"272199.00FM 3058723
OPAVA MESTO 2106,000VRADIO BEAT243117° 54' 37"49° 55' 53"272199.00FM 2924798
LOUNY107,000KISS13° 47' 41"50° 23' 4"270100.00FM 3048354
PRAHA-ZELENY PRUH99,700MRADIO BONTON14° 25' 54"50° 2' 25"2705011.00FM 2873518
PRAHA UTB89,000VDANCE RADIO240114° 25' 44"50° 2' 23"269199.00FM 2850390
USTI NAD LABEM SVADOV90,200VROCK RADIO2753/235314° 6' 50"50° 39' 49"269199.00FM 2880034
PRAHA MESTO98,700MCLASSIC PRAHA244A14° 26' 22"50° 2' 59"2695011.00FM 2878236
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 3040952
TURNOV 1103,000VRADIO BEAT243115° 8' 24"50° 35' 22"269199.00FM 3040982
USTI N/L SVADOV106,200VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 6' 50"50° 39' 49"269199.00FM 2943134
PRAHA-MESTO89,500VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 27"50° 4' 42"2685011.00FM 2729406
PRAHA PETRIN95,300VRADIO BEAT243114° 28' 20"50° 4' 41"2682511.00FM 2928881
PRAHA PETRIN95,300VRADIO BEAT243114° 28' 20"50° 4' 41"2682511.00FM 3075387
TURNOV 197,000VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 26"50° 35' 21"268125.00FM 2943138
TURNOV98,800VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 23"50° 35' 21"268199.00FM 2943407
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 2886237
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA I89,800VKISS2AA0/23A018° 18' 21"49° 50' 51"26550.00FM 2869873
UHERSKY BROD-VODARNA94,200VRADIO BEAT243117° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 3007627
UHERSKY BROD VODARNA95,600VCOUNTRY RADIO203717° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 2949275

Pages

Top