Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1049 results, viewed 921 - 940
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort descendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
TRUTNOV-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 54' 26"50° 33' 23"504100.00FM 2930243
TRUTNOV-SIBENICNI V. 297,000VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 54' 26"50° 33' 23"490199.00FM 2823391
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 3066912
TRUTNOV - SIBENICNI V.94,500VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 54' 26"50° 33' 24"490199.00FM 2890268
TRUTNOV I96,300VROCK RADIO2E53/235315° 54' 10"50° 33' 41"427149.00FM 3058654
TRUTNOV PORICI93,400VČRO DVOJKA232E15° 56' 51"50° 33' 58"500100.00FM 2849405
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
BROUMOV94,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2B80/238016° 19' 53"50° 35' 11"400100.00FM 2823336
BROUMOV87,600VFAJN RADIO2835/233516° 19' 52"50° 35' 15"40050.00FM 2930076
TURNOV 197,000VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 26"50° 35' 21"268125.00FM 2943138
TURNOV98,800VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 23"50° 35' 21"268199.00FM 2943407
TURNOV 1103,000VRADIO BEAT243115° 8' 24"50° 35' 22"269199.00FM 3040982
SEMILY103,400VČRO REGION LIBEREC270615° 18' 52"50° 36' 7"465100.00FM 2849426
TEPLICE89,300VFAJN RADIO2735/233513° 49' 14"50° 37' 11"374199.00FM 2856585
TEPLICE96,500VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 49' 14"50° 37' 11"374100.00FM 2943130
TEPLICE100,600HRÁDIO BLANÍK273C/233C13° 49' 14"50° 37' 11"3831995.00FM 2820711
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 2793360
USTI N/L-VYSOKY OSTRY95,200VFAJN RADIO2735/233514° 4' 48"50° 38' 12"5875011.00FM 2926540
TEPLICE LETNA103,600VČRO PLUS242413° 50' 5"50° 38' 17"255100.00FM 2957326
ZELEZNY BROD99,600VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 15' 7"50° 38' 34"291100.00FM 2943142

Pages

Top