Overview of radio transmitters

Updated on: 26.05.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1061 results, viewed 1001 - 1020
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort ascendingErp[W]TypeANT_ID
ZLIN 5102,900VFAJN RADIO2B35/233517° 39' 6"49° 13' 32"208173.00FM 2820804
ZLIN 588,600VHITRÁDIO ORION2C9F/239F17° 39' 6"49° 13' 32"208100.00FM 2919935
ZLIN 394,300VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C17° 39' 6"49° 13' 32"208100.00FM 2867093
UHERSKE HRADISTE 3100,000VRADIO BEAT243117° 24' 45"49° 4' 15"206199.00FM 2839240
UHERSKE HRADISTE95,800VEVROPA 22204/2C0417° 24' 46"49° 4' 11"206199.00FM 2720400
UHERSKE HRADISTE96,500VKISS2BA0/23A017° 24' 46"49° 4' 11"20650.00FM 2933119
UHERSKY BROD SILO92,100VRADIO ČAS - FM299617° 38' 2"49° 1' 24"205199.00FM 2849671
PREROV105,300VFAJN RADIO2B35/233517° 26' 9"49° 27' 30"205100.00FM 2585181
UHERSKE HRADISTE 2102,700VRADIO ČAS - FM299617° 24' 51"49° 4' 38"202158.00FM 2760295
DECIN LETNA96,700VHEY RADIO24F8/25F814° 10' 53"50° 46' 40"200100.00FM 2969333
MELNIK91,700VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 29' 45"50° 20' 29"193199.00FM 2943106
UHERSKE HRADISTE98,300VCOUNTRY RADIO2837/233717° 24' 45"49° 4' 16"192100.00FM 2692058
DECIN MESTO 297,100VKISS24A0/23A014° 11' 13"50° 46' 21"190100.00FM 2857956
DECIN MESTO I102,700VRÁDIO IMPULS220314° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 2929712
DECIN MESTO 287,600VCOUNTRY RADIO2437/233714° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 2819438
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 2909397
KROMERIZ 2103,300VRADIO KROMĚŘÍŽ241417° 25' 26"49° 18' 2"19050.00FM 2953077
KROMERIZ 293,100VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 25' 26"49° 18' 2"190100.00FM 2941220
KROMERIZ 288,400VRADIO HANÁ2B1617° 24' 6"49° 17' 56"190100.00FM 2615308
KROMERIZ 288,400VRADIO HANÁ2B1617° 24' 6"49° 17' 56"190100.00FM 2973846

Pages

Top