Síťové plány

Síťové plány vydané na základě zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbyly platnosti dnem účinnosti zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tj. dnem 1. 5. 2005.

Český telekomunikační úřad vydal podle § 62 zákona o elektronických komunikacích nové síťové plány.

Top