Trh č. 3 — veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/03.2006-15,
trh č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/03.2006-15, trh č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 3

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 3

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/3/04.2006-3

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/3/04.2008-14

Cenová regulace

Top