Trh č. 12 — velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/12/08.2006-35,
trh č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/12/08.2006-35, trh č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 12

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 12

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/12/09.2006-62

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/12/10.2006-69

Cenová regulace

Top