Trh č. 14 — velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/14/08.2006-31,
trh č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/14/08.2006-31, trh č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 14

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 14

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Uložené povinnosti

Cenová regulace

Top