Databáze přidělených rádiových kmitočtů podle vydaných přídělů a individuálních oprávnění

Updated on: 19.08.2018

Search by frequency

Individual authorisations of some services:

Top