Databáze přidělených rádiových kmitočtů podle vydaných přídělů a individuálních oprávnění

Updated on: 10.12.2018

Search by frequency

Individual authorisations of some services:

Top