Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1049 results, viewed 321 - 340
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PRAHA-STRAHOV-I90,300VEXPRES RADIO203B14° 23' 4"50° 4' 52"3475011.00FM 3073189
CHEB SPITALSKY VRCH97,100VFAJN RADIO2535/233512° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 2989036
JESENIK MESTO 387,600VFAJN RADIO2B35/233517° 12' 8"50° 13' 45"44550.00FM 2996638
JICIN-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 21' 36"50° 26' 7"285100.00FM 2930191
NACHOD 387,600VFAJN RADIO2835/233516° 10' 2"50° 24' 55"35050.00FM 2930239
TRUTNOV-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 54' 26"50° 33' 23"504100.00FM 2930243
JIHLAVA HOSOV 199,000VFAJN RADIO2A35/233515° 32' 28"49° 23' 20"591199.00FM 2917907
DECIN-CHLUM89,300VFAJN RADIO2735/233514° 13' 33"50° 45' 17"41650.00FM 3058664
TEPLICE89,300VFAJN RADIO2735/233513° 49' 14"50° 37' 11"374199.00FM 2856585
SUMPERK MESTO 289,500VFAJN RADIO2B35/233516° 58' 54"49° 58' 13"322100.00FM 2964433
PROSTEJOV102,800VFAJN RADIO2B35/233517° 7' 24"49° 28' 2"218100.00FM 2812647
ZLIN 5102,900VFAJN RADIO2B35/233517° 39' 6"49° 13' 32"208173.00FM 2820804
PLZEN STADION 197,100VFAJN RADIO2535/233513° 22' 58"49° 44' 45"300181.00FM 2970229
TABOR MESTO 297,200VFAJN RADIO2535/233514° 41' 6"49° 24' 42"440158.00FM 2852516
CHOMUTOV98,100HFAJN RADIO2735/233513° 27' 41"50° 32' 57"8481000.00FM 2856586
RAKOVNIK91,800VFAJN RADIO2435/233513° 43' 47"50° 6' 31"355151.00FM 2856584
KLATOVY MESTO100,600VFAJN RADIO2535/233513° 17' 31"49° 23' 19"400199.00FM 2856581
MOST-SPICAK92,000VFAJN RADIO2735/233513° 38' 35"50° 30' 21"263199.00FM 2954558
KARLOVY VARY I92,200VFAJN RADIO2535/233512° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2854809
SOKOLOV NA OVCARNE99,000VFAJN RADIO2535/233512° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 3009174

Pages

Top