Overview of radio transmitters

Updated on: 05.12.2023

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1058 results, viewed 341 - 360
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
HAVLICKUV BROD 299,700VFAJN RADIO2A35/233515° 34' 43"49° 34' 40"486199.00FM 2856579
CHEB SPITALSKY VRCH97,100VFAJN RADIO2535/233512° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 2989036
CESKA LIPA SEVER107,100VFAJN RADIO2735/233514° 32' 20"50° 41' 45"303158.00FM 2996527
RAKOVNIK91,800VFAJN RADIO2435/233513° 43' 47"50° 6' 31"355151.00FM 2856584
USTI N/L-VYSOKY OSTRY95,200VFAJN RADIO2735/233514° 4' 48"50° 38' 12"5875011.00FM 2926540
OLOMOUC - MESTO96,000VFAJN RADIO2B35/233517° 13' 47"49° 34' 44"249501.00FM 2816328
MOST-SPICAK92,000VFAJN RADIO2735/233513° 38' 35"50° 30' 21"263199.00FM 2954558
KARLOVY VARY I92,200VFAJN RADIO2535/233512° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2854809
CESKE BUDEJOVICE KOMIN101,900VFAJN RADIO2535/233514° 30' 10"48° 59' 10"403100.00FM 2856578
VSETIN-SKYVARKA104,700VFAJN RADIO2B35/233518° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 2958105
JIHLAVA HOSOV 199,000VFAJN RADIO2A35/233515° 32' 28"49° 23' 20"591199.00FM 2917907
KLATOVY MESTO100,600VFAJN RADIO2535/233513° 17' 31"49° 23' 19"400199.00FM 2856581
SOKOLOV NA OVCARNE99,000VFAJN RADIO2535/233512° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 3009174
PRAHA MICHLE94,100VFAJN RADIO2435/233514° 28' 7"50° 3' 16"22150.00FM 2856582
LITOMERICE I98,300VFAJN RADIO2735/233514° 5' 38"50° 32' 11"320501.00FM 2926539
PLZEN STADION 197,100VFAJN RADIO2535/233513° 22' 58"49° 44' 45"300181.00FM 2970229
LIBINA94,400VFAJN RADIO2B35/233517° 2' 58"49° 50' 40"469501.00FM 2816803
PRIBRAM MESTO 294,400VFAJN RADIO2435/233514° 0' 28"49° 41' 9"49050.00FM 2854810
PREROV105,300VFAJN RADIO2B35/233517° 26' 9"49° 27' 30"205100.00FM 3014368
PARDUBICE POLABINY94,500VFAJN RADIO2835/233515° 45' 26"50° 2' 46"218100.00FM 2979273

Pages

Top