Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1048 results, viewed 461 - 480
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]sort descendingTypeANT_ID
SVITAVY KOMIN96,300VRÁDIO KROKODÝL23A216° 27' 55"49° 45' 19"440199.00FM 3031388
PLZEN STADION96,300VRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3020761
BRECLAV96,300VČRO VLTAVA232D16° 53' 16"48° 45' 20"155199.00FM 2852588
PRIBRAM MESTO96,400VRÁDIO IMPULS13° 59' 0"49° 40' 32"531199.00FM 2861266
BRNO MESTO 296,400VFAJN RADIO2A35/233516° 37' 37"49° 12' 55"242199.00FM 3046887
SOKOLOV II96,500VRÁDIO IMPULS12° 40' 30"50° 10' 23"479199.00FM 2861267
MARIANSKE LAZNE MESTO98,800VRADIO BEAT243112° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM 2855137
PISEK 396,600VRADIO BEAT243114° 7' 31"49° 18' 18"441199.00FM 2901860
VSETIN96,600VEVROPA 22204/2C0417° 59' 32"49° 19' 44"431199.00FM 2720335
MARIANSKE LAZNE96,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 42' 36"49° 57' 7"558199.00FM 2774764
AS96,700HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 12' 7"50° 14' 2"755199.00FM 2923705
TURNOV98,800VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 8' 23"50° 35' 21"268199.00FM 2943407
LOUNY96,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 47' 38"50° 23' 5"258199.00FM 2943122
BENESOV-MARIANOVICE96,900VRADIO BEAT243114° 41' 3"49° 45' 52"409199.00FM 2465571
KLADNO-HOTEL100,500VČRO 514° 6' 4"50° 8' 13"400199.00FM 3048860
TRUTNOV-SIBENICNI V. 297,000VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 54' 26"50° 33' 23"490199.00FM 2823391
TREBIC101,700VRÁDIO KROKODÝL23A215° 53' 46"49° 13' 32"469199.00FM 2893142
KARLOVY VARY SIDLISTE97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2729402
ZELEZNA RUDA97,200VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 15' 14"49° 10' 43"1214199.00FM 2973040
MARIANSKE LAZNE MESTO97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM 2949708

Pages

Top