Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1072 results, viewed 701 - 720
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort ascendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PELHRIMOV99,600VRADIO BEAT243115° 12' 33"49° 25' 46"551100.00FM 2939556
PELHRIMOV101,200VKISS25A015° 12' 33"49° 25' 46"551100.00FM 2698382
BLATNA89,700VRÁDIO OTAVA243A13° 53' 6"49° 25' 44"450100.00FM 2945024
JIHLAVA BEDRICHOV98,000VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C15° 36' 21"49° 25' 20"507251.00FM 3005328
TABOR MESTO 499,900VRÁDIO SÁZAVA24F814° 38' 59"49° 25' 14"443199.00FM 2876479
DOMAZLICE VAVRINEC103,000VEXPRES FM243B12° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3022489
DOMAZLICE-VAVRINEC87,600VROCK RADIO2653/235312° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 2487687
DOMAZLICE107,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236012° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 2973032
DOMAZLICE-VAVRINEC97,400VKISS26A0/23A012° 54' 33"49° 25' 11"586199.00FM 2812592
DOMAZLICE VAVRINEC90,800VCOUNTRY RADIO2437/233712° 54' 39"49° 25' 6"587199.00FM 2828861
DOMAZLICE VAVRINEC106,500VRADIO BEAT243112° 54' 39"49° 25' 6"585100.00FM 2974952
TABOR MESTO 387,600VFAJN RADIO2535/233514° 40' 1"49° 24' 47"442100.00FM 2854807
TABOR I101,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 41' 24"49° 24' 47"4491000.00FM 2729407
TABOR I92,100VROCK RADIO2553/235314° 40' 0"49° 24' 47"440100.00FM 2665259
TABOR II107,800VRADIO SPIN234314° 41' 17"49° 24' 45"450100.00FM 2967520
TABOR II98,600VRADIO BEAT243114° 41' 17"49° 24' 45"451199.00FM 2879541
TABOR KOTNOV106,800VROCK RADIO2553/235314° 41' 6"49° 24' 42"440199.00FM 2939963
TABOR-MESTO88,000VHITRÁDIO FAKTOR255014° 41' 6"49° 24' 42"450199.00FM 2770305
TABOR MESTO 297,200VFAJN RADIO2535/233514° 41' 6"49° 24' 42"440158.00FM 2852516
TABOR MESTO I94,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 41' 20"49° 24' 40"450199.00FM 2873708

Pages

Top