Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1069 results, viewed 981 - 1000
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
UH HRADISTE JALUBI91,200VROCK RADIO2B53/235317° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2971196
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV92,900VROCK RADIO2B53/235317° 58' 51"49° 27' 51"343100.00FM 3000642
VSETIN SKYVARKA95,600MROCK RADIO2B53/235318° 1' 19"49° 19' 41"560100.00FM 2983231
OPAVA MESTO 397,300VROCK RADIO2B53/235317° 53' 44"49° 56' 54"25050.00FM 2937670
LUHACOVICE I98,100VROCK RADIO2B53/235317° 45' 19"49° 5' 48"30750.00FM 2937682
BRECLAV99,600VROCK RADIO2B53/235316° 53' 19"48° 45' 20"160100.00FM 2937678
OLOMOUC103,400VROCK RADIO2B53/235317° 13' 55"49° 35' 22"230199.00FM 3005329
UHERSKY BROD104,100HROCK RADIO2B53/235317° 36' 47"48° 59' 46"353100.00FM 2937694
NACHOD92,800VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2B80/238016° 11' 27"50° 24' 4"6051000.00FM 2926541
BROUMOV94,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2B80/238016° 19' 53"50° 35' 11"400100.00FM 2823336
BYSTRICE-KELCSKY JAV.89,300VHITRÁDIO ORION2B9F / 239F17° 46' 1"49° 24' 1"856501.00FM 2735543
OLOMOUC-CENTRUM95,600VHITRÁDIO ORION2B9F / 239F17° 14' 26"49° 35' 20"222251.00FM 2735637
JESENIK88,100HHITRÁDIO ORION2B9F/239F17° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 2942199
VSETIN88,500VKISS2BA0/23A017° 59' 34"49° 19' 45"434100.00FM 2907324
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV88,500VKISS2BA0/23A017° 59' 13"49° 27' 38"390100.00FM 3003584
UHERSKE HRADISTE96,500VKISS2BA0/23A017° 24' 46"49° 4' 11"20650.00FM 2933119
UHERSKY BROD-VODARNA98,900VKISS2BA0/23A017° 37' 28"49° 0' 48"250100.00FM 2974977
ZLIN MLADCOVA91,700MHITRÁDIO ZLÍN2BC117° 38' 57"49° 14' 10"3145011.00FM 2979454
UHERSKY BROD96,200HHITRÁDIO ZLÍN2BC117° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM 2941148
UH. HRADISTE JALUBI101,000VHITRÁDIO ZLÍN2BC117° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2915471

Pages

Top